Välkommen till Gamla Uppsala förskola

Kidz education Gamla Uppsala förskola

Gamla Uppsala förskola består av 3 avdelningar, Tor, Oden och Frej. Förskolan har 54 barn i åldrarna 1-5 år och här arbetar 12 pedagoger. Pedagogerna samarbetar mycket för att barnen ska känna alla pedagoger och alla barn. Det skapar trygghet och samhörighet. Detta sker bland annat genom att vi hälsar på hos varandra, leker gemensamt utomhus och genom att ha gemensamma firanden av olika slag.

Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt och samtliga avdelningar kan arbeta utifrån samma tema. Detta år arbetar hela huset med temat sagor. Vi använder läroplanen som grund även för temat. I sagor döljer sig många spännande saker att utforska och upptäcka. Förutom sagor arbetar vi kontinuerligt med viktiga ämnen som vänskap, empati, självkänsla och hälsa. Men även med mer teoretiska ämnen som matematik och naturvetenskap, självklart under lekfulla och spännande former som till exempel experiment, drama och lekar.

Hos oss har barnen stor möjlighet att utveckla sin kreativitet. Vi uppmuntrar till skapande i alla dess former och med olika slags material. Hos oss står inte målarfärger och dylikt och dammar igen på en hylla.

Rörelse är viktigt och förutom i den fria leken planeras rörelselekar varje vecka inomhus eller utomhus. Utflykter till skogen eller till andra parker är återkommande för att barnen ska få lära känna sin närmiljö och utforska den.  En gång per termin åker vi till den stora gymnastiksalen den  s.k. Skumgummigropen på Fyrishov där barnen brukar njuta till fullo av att få hoppa och studsa och röra sig i en miljö med mjukt underlag.

Barnens inflytande är viktigt och därför lägger vi stor vikt vid deras tankar och åsikter när vi planerar.

Vi åker på teater och besöker bibliotek och vi har även biblioteksbussen som kommer till förskolan. Att läsa böcker främjar barnens ordförråd och lägger grunden till att lära sig att  läsa och skriva.

Säkerhet för barnen är väldigt viktigt för oss. Vi har säkerhetsrutiner och ser över vårt säkerhetsarbete regelbundet.

Personal har utbildning i hjärt-lungräddning, även brandutbildning. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt.

Vårdnadshavare är alltid välkomna att hälsa på i verksamheten. Utöver den dagliga kontakten ordnar vi regelbundna träffar som t ex informationsmöte en gång per termin. Men också träffar med eftermiddagsfika med olika inslag som t ex vernissage eller pågående temaarbete. En gång per år erbjuder vi vårdnadshavare ett utvecklingssamtal där vi pratar om barnets utveckling och trivsel på förskolan. När barnet börjar på vår förskola så har vi ett inskolningssamtal och när det är dags för barnet att börja förskoleklass så erbjuds ett avslutningssamtal. Däremellan kan vårdnadshavare eller förskolan initiera ett extrasamtal om behov finns. Vi vill ha ett bra samarbete med vårdnadshavare då vi alla arbetar för barnets bästa.

Uppsala
10°
duggregn
fuktighet 87%
vind 4m/s S
H 14 • L 7
15°
Mån
14°
Tis
13°
Ons
12°
Tors
13°
Fre
Weather from OpenWeatherMap